Lakisääteiset tilintarkastukset

Keskitymme lakisääteisissä tilintarkastuksissa olennaiseen, hyödyntäen nykyaikaisia menetelmiä.

Talousjohtajapalvelut

Tarjoamme asiakkaiden tilapäiseen tarpeeseen talousjohtaja- ja controller-palveluita. Autamme asiakkaita esimerkiksi yksittäisissä projekteissa, sijaisuuksissa ja pidempiaikaisessa palvelutarpeessa.

ESG -raporttien konsultointi ja varmentaminen

 • ESG -raportoinnissa avustaminen
 • ISAE3000 varmennusstandardin mukaiset vastuullisuustietojen varmennukset
 • Kestävän kehityksen suunnitelmat yhtiön taloudellinen tilanne ja kassavirrat huomioiden

Muut varmennustoimeksiannot

Muita varmennustoimeksiantoja ovat mm.
 • ISAE3000 mukaiset ESG tietojen varmennukset
 • Taloudelliset Due Dilligence -tarkastukset
 • Vakavaraisuustodistus liikennelupaa varten
 • Osakeyhtiölain mukaiset lausunnot
 • Business Finland/ELY-keskus hanketarkastukset
 • Muut lausunnot, kuten tiettyä taloudellista tietoa koskevat lausunnot

Kassavirtalaskelma

Laadimme rahoittajaa sekä yritystä itseään varten kassavirtalaskelmat esimerkiksi investointipäätösten tai kasvun tueksi.

Tilinpäätös- ja verosuunnittelu sekä yritysjärjestelyt

 • Arvonmääritykset
 • Tilinpäätössuunnittelu
 • Yrityskauppojen valmistelu yhtiön talouden näkökulmasta
 • Due dilligence -tarkastukset
 • Veroneuvonta mm. arvonlisä-, elinkeino- ja tuloverotukseen liittyvissä kysymyksissä
 • Verotuksen ennakkoratkaisuhakemusten laatiminen
 • Varojenjakoon liittyvä suunnittelu ja neuvonta sekä sukupolvenvaihdokset

Koulutus ja luennointi

Räätälöidyt koulutukset, jotka sovitaan erikseen toimeksiantajan kanssa.